alt

 

Behöver jag konst?

 

Under hela min tid som konstnär har jag tränat på att förklara och

försvara konsten och skapandets nödvändighet för omvärlden.

Men efter år av introspektion har en ny tanke formats; behöver jag konst?

När chocken över att ens ha tänkt tanken lagt sig har ett utforskande startats,

min utställning är ett resultaten av den processen.

Jag presenterar ett verk i tre delar, den första visar offerrollen,

den andra visar en vredgad gud som symboliserar förintandet av fastklängande,

den tredje är en samling konstverk som jag skänker till besökare.

 

 

Under hela min tid som konstnär har jag tränat på att förklara och försvara konsten och skapandets nödvändighet för omvärlden.

Men efter år av introspektion har en ny tanke formats; behöver jag konst?

När chocken över att ens ha tänkt tanken lagt sig har ett utforskande startats, min utställning är ett resultaten av den processen.

Jag presenterar ett verk i tre delar, den första visar offerrollen, den andra visar en vredgad gud som symboliserar förintandet av fastklängande,

den tredje är en samling konstverk som jag skänker till besökare.